Moire Labs Sentry

Klient: Moire Labs, Slovensko

Odovzdané 2020: produktový dizajn, vizualizácie

Redizajn telemetrického meracieho zariadenia. Zariadenie slúži na meranie tlaku a teploty v potrubiach. Pravidelne rádiovo odosiela namerané hodnoty.

Redizajn zariadenia Sentry pre Moire Labs | produktový dizajn | priemyselný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Detail redizajnu zariadenia Sentry pre Moire Labs | produktový dizajn | priemyselný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Vizualizácia zariadenia Sentry pre Moire Labs | produktový dizajn | priemyselný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Render zariadenia Sentry pre Moire Labs | vizualizácie | produktový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
back