Moire Labs Sentry

Klient: Moire Labs, Slovensko

Odovzdané 2020: produktový dizajn, vizualizácie

Redizajn telemetrického meracieho zariadenia. Zariadenie slúži na meranie tlaku a teploty v potrubiach. Pravidelne rádiovo odosiela namerané hodnoty.

back