Služby v produktovom dizajne

Našou prácou je previesť vás procesom dizajnu a inovácie k úspešnému fyzickému produktu. Tu si viete pozrieť, ako to robíme a čo môžete od nás očakávať. Vývoj rozdeľujeme do 3 hlavných fáz. 
Cenovú ponuku vám pripravíme po úvodnom stretnutí. Každá fáza je nacenená samostatne.

Koncepčný dizajn

Úvodná fáza. Predstavíte nám vašu ideu o novom produkte alebo inovácii existujúceho. Našou odpoveďou budú 2-3 návrhy možného riešenia. 
Dodáme vám: prieskum trhu, 2-3 verzie dizajnu, preverenie možností výroby, odhad ceny výroby produktu. 
Na záver sa zvolí 1 verzia dizajnu pre rozpracovanie v nasledujúcej fáze. 
Trvanie: 3-6 týždňov

Detailný dizajn

V druhej fáze pretvárame ideové návrhy do konkrétnej fyzickej podoby. Tiež je to čas na testovanie dizajnu, jeho overenie odborníkmi a dohodnutie podmienok výroby.
Dodáme vám: detailný dizajn produktu a zabezpečíme výrobu prototypov.
Trvanie: 3-8 týždňov

Príprava do výroby

Cieľom tejto fázy je príprava podkladov pre bezproblémovú sériovú výrobu.
Dodáme vám: CAD súbory pre výrobcov a detailné výkresy. Ak je to potrebné dozorujeme aj výrobu.
Trvanie: 2-4 týždne

Technický detail totemu Chateau Rúbaň | produktový dizajn | navigačný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov