Príprava do výroby

Cieľom tejto fázy je príprava podkladov pre bezproblémovú sériovú výrobu.

Produktová grafika

Súčasťou návrhu produktu je aj grafický dizajn. Zabezpečujeme:

  • Návrh miestnenia a spôsob aplikácie logotypu
  • Popisy na produkte
  • Infografiku
  • Doplnkové materiály k produktu, vizualizácie

Výrobné výkresy

Podklady pre výrobu sa delia hlavne na CAD 3D modely a 2D výkresy. CAD 3D dokumenty si výrobca upravuje na vlastné výrobné podklady. 2D výkresy slúžia hlavne na detailný popis a kontrolu výrobkov.

Zabezpečenie a dozorovanie výroby

Ak je to potrebné, zabezpečíme vám:

  • Zoznam overených výrobcov
  • Komunikáciu s výrobcom
  • Dozorovanie výroby a kontrolu kvality