Sme tím produktových dizajnérov.

Veríme, že dobrý dizajn mení svet k lepšiemu. Našou prácou k tomu chceme prispievať.

 

AKO PRACUJEME
Vieme, že úspešný dizajn a inovácie stoja na prínose pre zákazníka, finančnej efektivite a vyrobiteľnosti. Zameriavame sa na to, aby boli tieto prvky ekologicky trvalo udržateľné. 
V procese vývoja pre vás vytvárame priestor na diskusie a pracovné stretnutia. Teší nás spoločne nachádzať riešenia. Vzájomná dôvera a otvorenosť nám pomáhajú priniesť lepšie produkty a dodať ich na trh skôr.

ČO ROBÍME
Našou prácou je previesť vás procesom dizajnu a inovácie k úspešnému fyzickému produktu. Môžete od nás očakávať riešenia v oblastiach:
• Produktová vízia
• Manažment projektu
• Produktový dizajn, dizajn služieb a UX
• Životný cyklus produktu (výroba, predaj, servis, likvidácia, recyklácia, upcyklácia)
Je pre nás veľkou výzvou používať princípy Cirkulárneho dizajnu.

Veľmi radi s vami prediskutujeme váš projekt. Ozvite sa nám a dohodneme si stretnutie.