Koncepčný dizajn

Úvodná fáza vývoja produktu. Delíme ju na 3 hlavné časti, ktorých obsah prispôsobujeme na mieru vášmu projektu.

Vízia produktu

Vytvárame základ pre navrhovanie.

 • Rešerš firemnej identity klienta: vízia, vizuálna identita, miesto na trhu, súčasné portfólio prác
 • Systém “15 core values”
 • Predbežné skicovanie a nápady
 • Prieskum trhu a konkurenčných produktov
 • Analýza použiteľných materiálov
 • Innovation garage – zapojenie klienta do procesu navrhovania

Navrhovanie

 • Intenzívna rešerš, technické podklady
 • Cenotvorba
 • Dizajn viacerých verzií produktu
 • Výroba makiet, jednoduchých modelov
 • Preverenie výrobných možností, termínov, cena za výrobu
 • Innovation garage – zapojenie klienta do procesu navrhovania

Prezentácia a výber dizajnu

Prezentácia obsahuje víziu produktu, výstup z rešeršu a 2-3 verzie dizajnu. Po prezentácii môžu nasledovať korektúry dizajnu (2 korektúry sú zahrnuté v cenovej ponuke). Tu sa klient rozhoduje, ktorú verziu dizajnu chce rozvíjať v ďalšej fáze.