Moire Labs Sentry

Prípadová štúdia

Klient: Moire Labs, Slovensko

Odovzdané 2022: produktový dizajn, vizualizácie, grafický dizajn

Redizajn zariadenia Sentry pre Moire Labs | produktový dizajn | priemyselný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov

Finálny dizajn

Zadanie

Moire Labs je vývojová a výrobná spoločnosť, ktorá dodáva riešenia na meranie tlaku, teploty a hladiny kvapaliny v potrubiach.

 

Jedným zo zariadení je S1A – Sentry. Sentry je patentované modulárne telemetrické zariadenie so zabudovanými batériami. Jeho výnimočnosť spočíva v jednoduchom odpojení telemetrickej časti a výmene batérií bez potreby odborného servisu.

 

Klient nás oslovil s požiadavkou o redizajn tohto zariadenia, ktoré bolo v tom čase v procese vývoja. Súčasťou požiadavek bolo:

Dizajn vonkajšieho tvaru

Navrhnutie nového tvaru produktu pri zachovaní všetkých funkčných spojov a detailov. Zvýšiť príťažlivosť produktu pre zákazníka.

Výber materiálov a farieb

Zohľadniť potrebné vlastnosti materiálov (napr. antistatickosť) a jeho vzťah k vnútornej elektronike.

Výrobné podklady

Tvar prispôsobiť požiadavkám 3D tlače. Do budúcna počítať s veľkosériovou výrobou vstrekovaním.

Proces

Tvarové inšpirácie

Pôvodný tvar Sentry nám pripomínal hranatú raketu. Pri tejto inšpirácii sme zostali a produktu sme dodali eleganciu vesmírnych plavidiel.

Dizajn vonkajšieho tvaru

Technické špecifikácie produktu nám nedovoľovali tvar zásadne meniť. Toto obmedzenie sme otočili v náš prospech. Jemnými, ale dôležitými úpravami v dizajne sme dodali produktu presvedčivý charakter.

Súčasťou návrhu bol aj dizajn a umiestnenie informačných štítkov.

Dôležité detaily

Bolo potrebné zabezpečiť, aby sa Sentry po položení na valcovú plochu nehýbal. Rozhodli sme sa vytvoriť na zaoblených povrchoch výstupky, ktoré tento problém riešia. Vystúpené časti majú viaceré funkcie.

Súčasťou produktu je matica, umiestnená pod hlavicou. Jej funkciou je zabezpečenie jednoduchého otvorenia produktu bez použitia akýchkoľvek nástrojov. Výstupky na matici majú byť ergonomické a vytvárať dostatočný odpor pracovným rukaviciam.

Finálne riešenie

Moire Labs nám dodala na redizajn špičkové zariadenie. Novým dizajnom sme podčiarkli jeho hodnotu. Úpravou vonkajšieho tvaru a pozorným prístupom ku každému detailu sme dali Sentry presvedčivú, sofistikovanú tvár.
Jednotlivými úpravami sa nám tiež podarilo zlepšiť komfort pri montáži a servise zariadenia.

Vizualizácia zariadenia Sentry pre Moire Labs | produktový dizajn | priemyselný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Render zariadenia Sentry pre Moire Labs | vizualizácie | produktový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov

Výroba

V súčasnosti prebieha malosériová výroba pomocou 3D tlače, v budúcnosti sa ráta s veľkosériovou výrobou.

Detail redizajnu zariadenia Sentry pre Moire Labs | produktový dizajn | priemyselný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov

Branding a produktová grafika

Pre firmu Moire Labs sme redizajnovali logo a pripravili prezentačné materiály.

back