Pierre Baguette NONSTOP

Klient: Pierre BaguetteSlovensko
Realizované 2021-2022: produktový dizajn, servisný dizajn, projektový menežment, dozorovanie výroby
Grafický dizajn: Pergamen Slovensko

Konzultácie: Ing. arch. Jozef Veselovský, Ing. arch. Martin Smerek, Pergamen Slovensko

Prípadová štúdia

Pierre Baguette je najväčší slovenský výrobca balených chladených snackov. Posobí na 5 trhoch Európskej únie a denne vyrobí viac ako 250 000 hotovych produktov. Časť svojich produktov predáva v automatoch. Našu firmu oslovil s odvážnym zadaním: 
Navrhnúť unikátny stánok pre 3 predajné automaty. Ich očakávanie asi najlepšie vyjadrujú slová majiteľa spoločnosti: “Má to byť liebling (miláčik) na cestách, originálny, jasne zapamätateľný, čistý a pekný”.

Po úvodných stretnutiach s klientom sme sformulovali ciele: 
• spokojný zákazník – v každom bode jeho skúsenosti s kioskom
• spokojný klient – efektívny predaj produktov
• definovať tvár firmy v exteriéri, dizajn siete predajní
• objekt, ktorý je rozpoznateľný z diaľky aj bez loga
• pozitívne ovplyvnenie verejného priestoru
• modulárna konštrukcia, systémové detaily, objekt navrhnutý pre sériovú výrobu, ľahko prenosný, antivandal

Atmosféra kaviarne, markíza s farebnými pásmi a čistota architektúry z trapézových plechov nám boli inšpiráciou počas celého vývoja. Keď sme prvý krát nakreslili domčeky s markízou a okienkom vzadu, vedeli sme že sme na dobrej ceste! Zostávalo nápad pretaviť do reality.

Počas vývoja sme vyhodnocovali mnohé materiály na opláštenie a interiér. Konečný výber sa ustálil na strieborno-čiernej kombinácii. Pred schválením do výroby ešte vznikla potreba navrhnúť výraznejší branding. Počas tejto úpravy vznikla charakteristická stena s nápisom NONSTOP 24 nad markízou. Samostatnou úlohou bolo nájsť vhodný trapézový plech, ktorý bude pripomínať pásy na markízach.

Pierre Baguette Kiosk | Nonstop | automat | výroba | vzorky | dizajn | produktový dizajn | dizajn výrobkov | servisný dizajn | priemyselný dizajn

Servisný dizajn

V priebehu navrhovania sme používali postupy servisného dizajnu. Jeho cieľom je pochopiť potreby zákazníka a nastaviť riešenie tak, aby mal zákazník s produktom čo najlepší zážitok. Kedy sa bude cítiť v bezpečí a pohodlí? Čo na neho zapôsobí, aby sa rád vrátil?

Projektový menežment a dozorovanie výroby

Súčasťou dodávky dizajnu bolo aj zabezpečenie komunikácie všetkých zúčastnených strán. Na projekte pracovali: Kutlik Design Studio, marketingové a vývojové oddelenie Pierre Baguette, výrobca stánku ROSS a grafické štúdio Pergamen.

Realizácia

Vychutnajte si horúcu kávu v mrazivé ráno alebo chutný sendvič neskoro v noci.
Fotografie: Matej Hakár

Reklamnú plochu sme navrhli ako prirodzenú súčasť kiosku. Je tvarovaná tak, aby pôsobila ako stena o ktorú sa markíza opiera. Vizuálne oddeluje automatovú a predajnú časť kiosku.

„Dušan nám svojím veľmi otvoreným a profesionálnym prístupom pomohol na úvod náš projekt dizajnovo zadefinovať a následne aktívne participoval na všetkých fázach projektu. Spoločne sme vytvorili unikátny prototyp, ktorý svojím spracovaním potvrdzuje kvalitatívny pozicioning značky Pierre Baguette.“

Andrej Gerstner, marketingový riaditeľ

Interiér

Prvý prototyp kiosku sa nachádza v Sládkovičove pri ČS Oliva. Pozývame vás na návštevu!

back