Detailný dizajn

V druhej fáze vývoja produktu pretvárame ideové návrhy do konkrétnej fyzickej podoby.

Rozvíjanie konceptu

Po schválení návrhu z prvej fázy pracujeme na vývoji finálneho produktu. 

  • Návrh konštrukčných detailov a modelovanie v CAD 3D programoch
  • Konzultácie s výrobcami, cenotvorba produktu a výroby
Detail bandasky Dynamax | produktový dizajn | priemyselný dizajn | obalový dizajn

Návrh vrúbkovania na rúčke bandasky Dynamax

Ekologické postupy

Chceme prinášať riešenia, ktoré nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Preto hľadáme a zdokonalujeme postupy ktoré nám v tom pomáhajú. 

  • Pri výbere materiálov používame program Ecolizer. Slúži na výpočet ekologického zaťaženia produktu počas výroby a používania. (viac tu)
  • SIS Toolkit – systém pre udržateľné inovácie (viac tu)
  • Cirkulárny dizajn (viac tu)

4 roky používania chladničky majú 3x väčší negatívny vplyv na prostredie ako jej výroba

Prototypy a kontrola kvality

Vývoj produktu nezostáva len v počítači. Kvalitu návrhu kontrolujeme vo viacerých úrovniach:

  • Vyrábame predbežné prototypy, kde overujeme tvarové riešenia, celkový vizuálny dojem a prvé užívateľské skúsenosti. 
  • Počas vývoja môžu prebiehať aj tzv. innovation garages, teda spoločné stretnutia s klientom, výrobcom a zástupcami cieľových skupín, kde zdielame svoje pripomienky a postrehy. Tu vzniká priestor pre ešte lepšie riešenia.
  • Po zapracovaní spätných väzieb pracujeme na výrobe funkčných prototypov, kde overujeme nielen tvarové ale aj materiálové, konštrukčné a technologické riešenia. Tieto prototypy slúžia na odstránenie možných chýb a nepresností. Tie je potrebné odstrániť ešte pred prípravou podkladov do výroby.