Koncept stoličky

Koncept z r. 2007: produktový dizajn, vizualizácie, prototyp

Pôvodný cieľ bol navrhnúť cenovo dostupnú pracovnú stoličku, s možnosťou naklápania / húpania. Technológia výroby na CNC ohýbacom stroji by umožňovala jednoducho vyrábať veľkosti pre rozdielne výšky človeka.

Koncept stoličky | priemyselný dizajn | produktový dizajn | nábytok | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Koncept stoličky | priemyselný dizajn | produktový dizajn | nábytok | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Koncept stoličky | interiérový dizajn | produktový dizajn | nábytok | dizajn produktov | dizajn výrobkov
back