Koncept stoličky

Koncept z r. 2007: produktový dizajn, vizualizácie, prototyp

Pôvodný cieľ bol navrhnúť cenovo dostupnú pracovnú stoličku, s možnosťou naklápania / húpania. Technológia výroby na CNC ohýbacom stroji by umožňovala jednoducho vyrábať veľkosti pre rozdielne výšky človeka.

back