Čerpacie stanice Pumpa

Klient: GASSlovensko
Realizované 2018 – 2020: produktový dizajn, dozorovanie výroby

Návrh totemu a atiky pre novú sieť čerpacích staníc Pumpa. Zadaním bolo priniesť nový dizajn, ktorý si slovenskí spotrebitelia zapamätajú a zároveň dokáže posunúť pumpy GAS k prémiovému segmentu.
Pri návrhu sme využívali nástroj ecolizer, ktorý prepočítava ekologický vplyv materiálov a technológií. Pomohol nám pri rozhodovaní aké materiály zvoliť – aby boli trvanlivé, s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie a cenovo dostupné.

Dizajn čerpacej stanice Pumpa | produktový dizajn | priemyselný dizajn | navigačný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Detail čerpacej stanice Pumpa | produktový dizajn | priemyselný dizajn | navigačný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Dizajn čerpacej stanice Pumpa | produktový dizajn | priemyselný dizajn | navigačný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Dizajn čerpacej stanice Pumpa | produktový dizajn | priemyselný dizajn | navigačný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov

Cenovkový totem

Pôvodné zadanie klienta bolo navrhnúť cenovkový totem, ktorého dizajn bude pripomínať totemy amerických púmp zo obdobia 1940 − 1960. Po schválení totemu sme dostali ďalšie zadanie – navrhnúť celú atiku v rovnakom vizuálnom štýle.

Dizajn reklamného cenovkového totemu Pumpa | produktový dizajn | priemyselný dizajn | navigačný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Návrh reklamného cenovkového totemu Pumpa | produktový dizajn | priemyselný dizajn | navigačný dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
back