Čerpacie stanice Pumpa

Klient: GAS Slovensko
Realizované 2018 – 2020: produktový dizajn, dozorovanie výroby

Návrh totemu a atiky pre novú sieť čerpacích staníc Pumpa. Zadaním bolo priniesť nový dizajn, ktorý si slovenskí spotrebitelia zapamätajú a zároveň dokáže posunúť pumpy GAS k prémiovému segmentu.
Pri návrhu sme využívali nástroj ecolizer, ktorý prepočítava ekologický vplyv materiálov a technológií. Pomohol nám pri rozhodovaní aké materiály zvoliť – aby boli trvanlivé, s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie a cenovo dostupné.

Cenovkový totem

back