Pierre Baguette vitríny

Projekt štúdia Pergamen

Klient: Pierre Baguette, Slovensko

Realizované 2011: produktový dizajn, dozorovanie výroby

Práce na projekte prebiehali v štúdiu Pergamen.

Vedúci projektu: Juraj Demovič, Juraj Vontorčík

Produktový dizajn: Dušan Kutlík

Dizajn chladničky Pierre Baguette | priemyselný dizajn | produktový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Detail chladničky Pierre Baguette | priemyselný dizajn | produktový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Návrh chladničky Pierre Baguette | priemyselný dizajn | produktový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
back