Predajňa Music Forum

Projekt štúdia Pergamen

Klient: Music Forum, Bratislava

Realizované 2012

Práce na projekte prebiehali v štúdiu Pergamen.

Vedúci projektu: Juraj Demovič
Interiérový dizajn, dizajn mobiliáru: Dušan Kutlík

Fotografie: Jakub Dvořák

Predajňa Music Forum | návrh | interiérový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Predajňa Music Forum | návrh | interiérový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Interiér predajne Music Forum | návrh | interiérový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Interiér predajne Music Forum | návrh | interiérový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
back