Etiflex Wine Prague

Projekt štúdia Pergamen

Klient: Etiflex, Breclav

Realizované v 2018: interiérový dizajn, výkresová dokumentácia, fotografie

Dizajn výstavného stánku pre českú tlačiareň vínových etikiet. Na vinárskej výstave bolo potrebné odlíšiť stánok od predajcov vín a vytvoriť príjemnú atmosféru na posedenie. Návrh stánku je štylizovaným pohľadom do pracovne remeselnej tlačiarne. Pri návrhu stánku bol cieľ použiť ekologické materiály, väčšina zariadenia a konštrukcie je z dreva. Stánok je znovupostavitelný a modulovej konštrukcie. Projekt bol vyvíjaný v spolupráci so štúdiom Pergamen.

Vývoj produktu

Na fotografiách nižšie je zobrazený vývoj od prvotných ideových skíc až po technické detaily konkrétnych predmetov. Základným vizuálnym prvkom je svietidlo s logom klienta. Toto svietidlo je umiestnené na trojnožke, ktorá je charakteristická pre umelecké dielne.

back