Etiflex Wine Prague

Projekt štúdia Pergamen

Klient: Etiflex, Breclav

Realizované v 2018: interiérový dizajn, výkresová dokumentácia, fotografie

Dizajn výstavného stánku pre českú tlačiareň vínových etikiet. Na vinárskej výstave bolo potrebné odlíšiť stánok od predajcov vín a vytvoriť príjemnú atmosféru na posedenie. Návrh stánku je štylizovaným pohľadom do pracovne remeselnej tlačiarne. Pri návrhu stánku bol cieľ použiť ekologické materiály, väčšina zariadenia a konštrukcie je z dreva. Stánok je znovupostavitelný a modulovej konštrukcie. Projekt bol vyvíjaný v spolupráci so štúdiom Pergamen.

Dizajn výstavného stánku Etiflex | výstavníctvo | interiérový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Dizajn výstavného stánku Etiflex | výstavníctvo | interiérový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov

Vývoj produktu

Na fotografiách nižšie je zobrazený vývoj od prvotných ideových skíc až po technické detaily konkrétnych predmetov. Základným vizuálnym prvkom je svietidlo s logom klienta. Toto svietidlo je umiestnené na trojnožke, ktorá je charakteristická pre umelecké dielne.

Skica výstavného stánku Etiflex | výstavníctvo | interiérový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Dizajn výstavného stánku Etiflex | výstavníctvo | interiérový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Návrh výstavného stánku Etiflex | výstavníctvo | interiérový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Návrh lampy výstavného stánku Etiflex | výstavníctvo | interiérový dizajn | dizajn produktov | dizajn výrobkov
back