Kostol Najsvätejšej Trojice

Klient: rímsko-katolícka fara Cabaj-Čápor

Realizované 2010: návrh interiéru, výkresová dokumentácia

Obnovenie interiéru barokového kostola v obci Cabaj-Čápor pri Nitre. Zámer návrhu bol prinavrátiť sakrálny charakter priestoru.

Návrh bol riešený v spolupráci s Mgr. art Zuzanou Žúžiovou.

Fotografie realizácie: Jakub Dvořák

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

back