Kostol Najsvätejšej Trojice

Klient: rímsko-katolícka fara Cabaj-Čápor

Realizované 2010: návrh interiéru, výkresová dokumentácia

Obnovenie interiéru barokového kostola v obci Cabaj-Čápor pri Nitre. Zámer návrhu bol vrátiť priestoru sakrálny charakter.

Návrh bol riešený v spolupráci s Mgr. art Zuzanou Žúžiovou.

Fotografie: Jakub Dvořák

Na fotografiách nižšie je zobrazený stav kostola pred a po interiérovej renovácii.

back