Kostol Najsvätejšej Trojice

Klient: rímsko-katolícka fara Cabaj-Čápor
Realizované 2010: návrh interiéru, výkresová dokumentácia

Obnovenie interiéru barokového kostola v obci Cabaj-Čápor pri Nitre. Zámer návrhu bol vrátiť priestoru sakrálny charakter.
Návrh bol riešený v spolupráci s Mgr. art Zuzanou Žúžiovou.
Fotografie: Jakub Dvořák

Barokový kostol Cabaj-Čápor | interiérový dizajn | renovácia | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Obnovenie interiéru barokového kostola v v obci Cabaj-Čápor pri Nitre | interiérový dizajn | produktový dizajn | renovácia | dizajn produktov | dizajn výrobkov

Na fotografiách nižšie je zobrazený stav kostola pred a po interiérovej renovácii.

Stav interiéru kostola pred renováciou | interiérový dizajn | produktový dizajn | renovácia | dizajn produktov | dizajn výrobkov
Stav interiéru kostola po renovácii | interiérový dizajn | produktový dizajn | renovácia | dizajn produktov | dizajn výrobkov
back